Rodzina ¦piewaków

Nawigacja: ¦piewakowiebiogramyZofia Oczek, 1926-2001

¦piewakowie - Rodzina ¦piewaków: Zofia Oczek, 1926-2001

Zofia Oczek (z domu ¦piewak), 1926-2001

Córka Józefa i Karoliny. Urodzona 19.03.1926 w Zapolu, zmarła 02.01.2001 w Drozdowicach Małych.

Biografia: W latach 1926-1940 przebywała w gospodarstwie rodziców w Zapolu (powiat Luboml, województwo wołyńskie). 10 lutego 1940 roku wraz cał± rodzin± została deportowana przez władze sowieckie na Sybir do miejscowo¶ci Jożma (rejon Piniga, okręg archangielski), gdzie pracowała przy wyrębie lasu do 1943 roku. Od 1943 roku do czerwca 1944 roku pracowała w Pinidze. Od lipca 1944 roku do lutego 1946 roku pracowała w sowchozie Trepowka rejon znamienowski na Ukrainie. Zamężna z Edwardem Oczkiem (ur. 1928). Po powrocie z Sybiru, od 1946 do 1949 roku pracowała w gospodarstwie matki. Od 1949 roku prowadziła wspólnie z mężem gospodarstwo rolne, a póĽniej zajmowała się działalno¶ci± gospodarcz± prowadz±c własny sklep w Drozdowicach Małych.

Dzieci: Teresa urodzona w 1951 roku w W±soszu, Krystyna (1953 W±sosz), Zofia (1958 W±sosz).

Nawigacja: ¦piewakowiebiogramyZofia Oczek, 1926-2001


Ta strona jest czę¶ci± portalu www.Spiewakowie.pl
Dokument utworzony 12 grudnia 2003, ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2008.
Administrator strony: dr hab. med. Radosław ¦piewak, specjalista dermatolog i wenerolog, Kraków (kontakt)

© Radosław ¦piewak

Uwaga: Utwór chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego tekstu w czę¶ci lub cało¶ci bez pisemnego zezwolenia autora jest zabronione. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z administratorem strony.
Warning: This work is protected by copyright law. No part of it may be reproduced in whatsoever form without written permission of the owner. For further information please contact the webmaster (follow the link "kontakt").