Rodzina ¦piewaków

Wprowadzenie

Na tej stronie gromadzone s± informacje na temat historii rodziny ¦piewaków wywodz±cych się od Józefa ¦piewaka i Karoliny ¦piewak (z domu Radoń) pochodz±cych z Harty na Podkarpaciu. Jako weteran wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, Józef ¦piewak otrzymał w 1921 roku od władz polskich ziemię na Polesiu Wołyńskim po wschodniej stronie Bugu (Zapole koło Lubomla, województwo wołyńskie).

W pocz±tkowym okresie II Wojny ¦wiatowej ta czę¶ć Polski dostała się pod okupację sowieck±. 10 lutego 1940, cała rodzina została deportowana na Syberię. Józef ¦piewak został oddzielony od żony i dzieci i osadzony w obozie dla mężczyzn. Po ataku Niemiec, w Zwi±zku Radzieckim rozpoczęto formowanie Wojska Polskiego, którego zadaniem miało być wsparcie Armii Czerwonej. Dla polskich zesłańców była to szansa na odzyskanie godno¶ci narodowej. Józef ¦piewak również wst±pił do wojska. Z wojny już nie powrócił. Przed ¶mierci± został on zwolniony z wojska z powodu złego stanu zdrowia. Według podania rodzinnego, wkrótce potem został zamordowany przez Ukraińców podczas próby odzyskania własno¶ci rodzinnej w Zapolu. Miejsce jego spoczynku pozostaje nieznane.

Karolina ¦piewak i jej dziesięcioro dzieci walczyli o przetrwanie w obozach deportacji. Jedna z córek, Władysława została bestialsko zamordowana w 1943 roku, najmłodsza trójka (Zygmunt, Mieczysław i Henryk) była poddana rusyfikacji w sowieckim domu dziecka. Po wojnie ci, którzy przeżyli zostali osadzeni na Ziemiach Odzyskanych. Kolejne pokolenia rozproszyły się po całym kraju.

Większo¶ć dokumentów rodzinnych uległa zniszczeniu podczas wojny. Dlatego historia rodziny opiera się głównie na przekazach ustnych. Wiedza ta ulega uszczupleniu wraz odej¶ciem każdego seniora rodziny. Niniejsza strona internetowa ma służyć zachowaniu pamięci i podtrzymaniu więzi rodzinnych. Zostan± zamieszczone na niej wspomnienia, noty biograficzne członków rodziny oraz zdjęcia.

Dedykacja: Serwis www.Spiewakowie.pl został utworzony dnia 21.08.2003 i jest prezentem urodzinowym dla mojego Ojca, Zygmunta ¦piewaka.

Ta strona jest czę¶ci± serwisu www.Spiewakowie.pl
Strona utworzona 26 listopada 2003, ostatnia aktualizacja: 28 marca 2010.
Administrator strony: Radosław ¦piewak (kontakt).
Copyright © 2003-2010 Radosław ¦piewak